Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

a „Hit Gyülekezete” nevű mobil applikációhoz, és az ahhoz kapcsolódó webes felületeken (továbbiakban egységesen: applikáció) végzett adatkezelésekhez


1. Adatkezelő megnevezése


Adatkezelő: Hit Gyülekezete egyház (továbbiakban: Gyülekezet)

Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Telefonszám : +36 1 432-2700
Fax : +36 1 260-3717
E-mail : info@hit.hu; alkalmazas@hit.hu
Adószám : 19187262-4-42
Nyilvántartási szám : 00014/2012
Egyház képviselői : Németh Sándor, Petrőcz László önállóan

Adatvédelmi tisztviselő:
Neve : Szabó Zoltán
E-mail címe : adatvedelem@hit.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az applikációhoz kapcsolódó adatkezelésekre az alábbi jogszabályok

vonatkoznak. Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi törvény tartalmazza a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályokat. Az Európai parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet).

 

3. Érintett felületek

 

Az applikáció a következő felületeken keresztül kezeli a személyes adatokat, amelyek egy közös adatbázist használnak:

3.1. „Hit Gyülekezete” applikáció , melyet a „Google Play áruházban”, és az Apple által üzemeltett „App store”-ból lehet telepíteni. Az érintett szolgáltatók nem tárolnak személyes adatokat, minden a regisztrációkor elkért személyes adat tárolása a Gyülekezet saját szerverein, és annak szigorúan őrzött telephelyén történik. Egyúttal felhívjuk a figyelmét, hogy az érintett szolgáltatók (Google, Apple) tárolhatják az applikáció használatára vonatkozó adatokat, amiket az ön személyes fiókjával (ezáltal az ott regisztrált email címével) együtt tárolhatnak. Ezek természetüknél fogva személyes adatnak minősülhetnek. Ezen adatkezelések részletes leírását az adott szolgáltató adatkezelési tájékoztatóiban lehet olvasni:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu

https://www.apple.com/legal/privacy/hu/

3.2. Az „alkalmazas.hit.hu” weboldalon, mely az alkalmazás úgynevezett „landing page” oldala, személyes adatok tekintetében közvetlen adatbekérés nem történik, a szerver tárol látogatói információkat a visszaélések elkerülése érdekében.

 

4. Adatkezelések

 

4.1. Felhasználói fiók regisztrációjakor megadott és a fiókhoz kötött személyes adatok

 

Kezelt adatok köre:

Tárolt adat neve és az adat forrása

Adatkezelés leírása

E-mail cím, a felhasználó adja meg.

Adatketelés célja: kapcsolattartás, beléptetés biztosítása


Adatkezelés jogalapja: Az ön hozzájárulása.

Adatkezelés ideje: Hozzájárulás visszavonásától számított 30 napon belül

Korosztály, a felhasználó adja meg.

Adatketelés célja: korosztály szerinti tartalmak és események kiajánlása

Adatkezelés jogalapja: Az ön hozzájárulása.

 

Adatkezelés ideje: Hozzájárulás visszavonásától számított 30 napon belül.

Készülék azonosító, a felhasználó készüléke adja meg.

Adatketelés célja: egy regisztrációval történő maximális készülékszám biztosítása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk ezen adatok tárolása a szolgáltatás biztosításához.

 

Adatkezelés ideje: Regisztráció törlése utáni 30 napon belül.

Helyi gyülekezet, a felhasználó adja meg.

Adatkezelés célja: helyi gyülekezet szerinti tartalmak és események kiajánlása

Adatkezelés jogalapja: Az ön hozzájárulása.
 

Adatkezelés ideje: Hozzájárulás visszavonásától számított 30 napon belül.

Saját könyvtár tartalma, a felhasználó adja meg.

Adatkezelés célja:

„Saját könyvtár” nevű funkció biztosításához szükséges adatok tárolása, a felhasználó által leginkább kedvelt tartalmak azonosítószámával

Adatkezelés jogalapja:
Az ön hozzájárulása.

 

Adatkezelés ideje:
Hozzájárulás visszavonásától számított 30 napon belül.

Név, a felhasználó adja meg.

Adatkezelés célja: A felhasználó neve, azonosíthatóság és számlázás miatt

Adatkezelés jogalapja: Az ön hozzájárulása, számlázás esetén jogszabályi kötelezettségünk ezen adat tárolása.

 

Adatkezelés ideje: Hozzájárulás visszavonásától számított 30 napon belül, számlázás esetén előfizetőnek kiállított számlán szereplő adatokat kiállítás évének december 31-e + 8 évig tároljuk [2017. évi CL. törvény az Adózás rendjéről 77-78. §, 2000. évi C. törvény a Számvitelről (166. § - 169. §), 465/2017 Korm. rendelet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól]

4.2. Az applikációt és az adatbázist kiszolgáló rendszer adatkezelései

 

Kezelt adatok köre:

 

Tárolt adat neve és forrása

Adatkezelés célja

Felhasználó IP címe és a hozzá tartozó időbélyeg. Adatforrás a felhasználó elektronikus eszköze.

Adatkezelés célja: Visszaélések és a szolgáltatás elleni támadások felderítése érdekében tároljuk a felhasználók IP címét.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk ezen adatok tárolása.

Adatkezelés ideje: 30 napig őrizzük.

Az alkalmazás használatának adatai, és a megnézett, meghallgatott tartalmak statisztkai adatai. Adatforrás a felhasználónál telepített szoftver.

Adatkezelés célja : A felhasználó panaszok kezelése, visszaélések és támadások felderítése, a felhasználó élmény javítása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk ezen adatok tárolása.

 

Adatkezelés ideje: 30 napig őrizzük.

Google Analitycs statisztika. Adatforrás a felhasználó elektronikus eszköze.

Adatkezelés célja : Az alkalmazás anonimizált google analitkát használ.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk ezen adatok tárolása.

 

Adatkezelés ideje: 30 napig őrizzük.

Cookie-k (sütik), kis adatcsomagok tárolása a felhasználó telefonján és böngészőjében. Adatforrás a felhasználó elektronikus eszköze.

Adatkezelés célja : Az alkalmazás a szolgáltatás biztosításához elengedhetetlen úgynevezett „ASM” biztonsági kockákazatot csökkentő, illetve „session” munkafolyamatot és felhasználót a rendszerben beazonosító cookie-kat használ.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk ezen adatok tárolása.

 

Adatkezelés ideje: Cookie-k érvényességi idejéig tároljuk, amelyek maximum 30 napig érvényesek.

4.3. Az applikáció felhasználójával történő kapcsolattartáshoz és panaszkezeléshez köthető adatkezelések

 

Kezelt adatok köre:

Tárolt adat neve és az adat forrása

Adatkezelés célja

Felhasználóval történő levél, fax, és email váltások, az ezekben található személyes adatok, beleértve az elektronikus űrlapokon kitöltött adatokat is. A leírt adatokat a felhasználó adja meg.

Adatkezelés célja : A felhasználó kérések, kérdések, és panaszok kezelése, megválaszolása.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk ezen adatok tárolása.

 

Adatkezelés ideje: A beérkező leveleket és válaszokat 1 évig őrizzük. Bizonyos esetekben (pl. jogi érvényesítés) az adott ügy lezárásáig, vagy elévülési idejéig tároljuk az adatokat, ami alapesetben 5 év.

A Hit Gyülekezete központi telefonszámaira (pl. +3614322700) beérkező telefonhívásokat rögzítjük. Adatforrás a felhasználó.

Adatkezelés célja : Visszaélések elkerülése érdekében, és a panaszkivizsgálás céljából tároljuk.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdekünk ezen adatok tárolása.

 

Adatkezelés ideje: 30 napig őrizzük. Bizonyos esetekben (pl. jogi érvényesítés) az adott ügy lezárásáig, vagy elévülési idejéig tároljuk az adatokat, ami alapesetben 5 év.

Az Apple Store alkalmazásáruház az alkalmazás használatával összefüggő adatokat kezelhet. Adatforrás a telepített applikáció.

Adatkezelés célja : Az alkalmazás működésének biztosítása

Adatkezelés jogalapja: A felhasználó az alkalmazás telepítésével hozzájárul az adatok kezeléséhez

 

Adatkezelés ideje: Az alkalmazás eltávolításáig. Részletek: https://www.apple.com/legal/privacy/hu/

A Google Play alkalmazásáruház az alkalmazás használatával összefüggő adatokat kezelhet. Adatforrás a telepített applikáció.

Adatkezelés célja : Az alkalmazás működésének biztosítása

Adatkezelés jogalapja: A felhasználó az alkalmazás telepítésével hozzájárul az adatok kezeléséhez

 

Adatkezelés ideje: Az alkalmazás eltávolításáig. Részletek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

4.3. Simplepay-hez köthető adatkezelések

 

A kezelt adatokat a https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato oldalon lehet elolvasni.

5. Adatfeldolgozók

 

5.1. H&H Projects Kft.
Tevékenység:
Ez a Szervezet a Hit Gyülekezete, és az applikáció teljes informatikai háttérét biztosítja, és az applikációt valamint a szervereket karbantartja az adatkezelő utasításainak megfelelő módon. A feladatkörükből adódóan a személyes adatokhoz esetenként hozzáférhetnek.

Cím: 1103 Budapest, Gyömrői út 71/A

 

5.2. Patmos Records Kiadó és Kereskedelmi Szervezet

Tevékenység: Bankkártyás vásárlás esetén a számlázást biztosítja, ezáltal azon felhasználók személyes adataihoz hozzáfér, akiknek számlát szükséges kiállítani.

Cím: 1103 Budapest, GYŐMRŐI ÚT 69.

 

5.3. Magyar Posta Zrt.

Tevékenység: A levelek kézbesítéséért felelős szervezet.

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

5.4. T-Systems Zrt.

Tevékenység: A Gyülekezet internetszolgáltatását, és egyes szervereinek hostingolását biztosító szervezet. Közvetlen hozzáférése a személyes adatokhoz nincs.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

 

5.5. T-Systems Zrt.

Tevékenység: A Hit Gyülekezete internetszolgáltatását, és egyes szervereinek hostingolását biztosító szervezet. Közvetlen rálátása a személyes adatokra nincsen. Az adatforgalom útvonalát (pl. IP cím) láthatja.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36

5.6. MINDTECH Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység: az applikáció fejlesztéséért felelős szervezet, amely az adatkezelő utasításainak megfelelően végzi a tevékenységét. A felhasználók regisztrált adataihoz a fejlesztés során esetenként hozzáférhetnek.

Cím: 2600 Vác, Attila utca 8.

5.7. OTP mobil szolgáltató kft

Tevékenység : a SimplePay fizetési rendszert üzemeltető szervezet, amely tevékenységéből fakadóan hozzáfér a felhasználók számlázáshoz kapcsolódó személyes adataihoz.

Cím : 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

 

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
 

6.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az adatokhoz az Hit Gyülekezete vezetőségének tagjai, Országos adminisztrációs iroda munkatársai, valamint adatfeldolgozóként az adatfeldolgozó pontban szereplő szervezetek, és a Gyülekezetben az applikáció üzembentartásáért felelős önkéntes szolgálatot teljesítő magánszemélyek szabályozott, és korlátozott módon férhetnek hozzá.

6.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatokat a Gyülekezet a székhelyén található, szigorúan őrzött szervereken tárolja. A Gyülekezet informatikai hátterét a telephelyen működő H&H Projects Kft. informatikai osztálya látja el, a munkakörükből fakadóan a személyes adatokhoz esetlegesen hozzáférhetnek.

Az informatikai osztály megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen vírusvédelem, tűzfalak használatával, jogosultsági körök szabályzásával. Az informatika osztály Informatikai Biztonsági Szabályzattal rendelkezik, melynek betartása minden adatkezelő és adatfeldolgozó számára kötelező.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Gyülekezettől, hogy:
- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- a Gyülekezet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Gyülekezet az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Gyülekezet módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Gyülekezet a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Gyülekezettől a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Gyülekezet abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk Gyülekezetet a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Gyülekezet az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

7.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Gyülekezet zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

7.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Gyülekezet személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a Gyülekezet hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a Gyülekezet kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehet ősége

Ha az érintett sérelmezi, ahogyan a Gyülekezet az adatait kezeli, javasoljuk, hogy először a Gyülekezetet keresse meg. Megkeresését minden esetben körültekintően kivizsgáljuk.

Amennyiben az érintett elégedetlen a panaszkivizsgálás eredményével, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jelezheti észrevételeit az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett bírósághoz fordulhat: eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (a törvényszékek felsorolása: birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék megkereshető a birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.